Søg
Close this search box.

Historien

Historien

Der var engang … sådan starter mange eventyr. Historien om Tvillingegården er også lidt af et eventyr.

I 1916 blev tvillingerne Edvard og Harald Larsen født. De voksede op med forældrene og mormoren på det ene husmandssted og farmoren på det andet husmandssted, hver med 5 tdr. land jord. Edvard og Harald levede hele deres liv her på Baaring Mark med en dejlig udsigt over vandet. 

De dyrkede jorden med afgrøder til deres køer, grise og høns, og de havde desuden frugtavl med æbler, pærer og hindbær.

Edvard og Harald levede nøjsomt og tilbagetrukket. Beboelsen havde ikke toilet, bad eller afløb, kun en vandhane i bryggerset. Sent fik de centralvarmeanlæg med radiatorer i et par værelser. Det gamle brændekomfur og en koksovn klarede resten.

Tvillingerne

Tvillingerne forblev ugifte. De døde i henholdsvis 1995 og 1999, og de efterlod sig foruden jord og bygninger en formue på godt 1,5 mio. kr. Arven havde de testamenteret til ældre i Nr. Aaby samt Middelfart og Ejby kommuner.

Arven bestyres af “Edvard og Harald Larsens fond”. Fondsbestyrelsen består af borgmesteren i Middelfart Kommune, en advokat, en person udpeget af kommunens ældreråd samt 1 repræsentant for Danske Seniorer og 1 repræsentant for Tvillingegårdens Venneforenings bestyrelse.

Renovering        

Efter en lidt svær start i 2002 kom der i 2004 gang i renovering, da der blev startet en Venneforening med en masse frivillige, der med stor respekt for det gamle har fået skabt et dejligt sted med aktiviteter til glæde for mange ældre.

Bygningerne var i meget dårlig stand. De havde stået ubeboet, da den længstlevende var på plejehjem de sidste par år. Først koncentrerede man sig om stuehuset med nyt køkken, toilet, kontor, en stor stue og to små hyggelige værelser. Som noget meget væsentligt er den gamle bindingsværksidyl bevaret.

Stalden, der var bygget i 1960’erne, blev helt endevendt. Der kom nye vinduer, døre, gulvvarme, isolering, anrettekøkken, 2 handicaptoiletter og lydanlæg med teleslynge. Stalden er i dag et stort dejligt lokale, der bruges til mange forskellige aktiviteter.

Maskinhuset, der også blev bygget i 1960’erne, er indrettet med smedeværksted og snedkerværksted.

Pavillionen

Pavillonen var et andet stort projekt. Den blev bygget der, hvor der tidligere var et hønsehus.

Der er anvendt den gamle håndværkstradition med nav og tap til at holde tømmeret sammen – der er ikke brugt skruer.

I den lille gamle stald kunne bindingsværket ikke mere. Hele gavlen blev skiftet også efter gammel håndværkstradition. Inde blev der renoveret nænsomt, så man stadig kan se båsene.

Udenomsarealerne

Udenomsarealerne har gennemgået en meget stor forandring. Der er fældet træer, haven er gjort større, og der er plantet blomster og buske. Nogle af de gamle frugttræer er udskiftet med nye. Der er lavet både krolfbaner og petanquebane.

Tvillingegården er indrettet handicapvenligt med toiletter, niveaufri adgang de fleste steder og en handicapvenlig sti til vandet, hvor der også er borde og bænke.

Pavillonen er altid åben. Her kan man nyde medbragt madkurv eller kaffe. Der er et handicaptoilet lige ved siden af. Man kan ikke reservere pavillonen.

Madam Blå

Det er piger og et par mænd, der servicerer de gæster, der kommer. Der er 6 hold med 4-5 på hvert hold.

Tvillingegården bruges til gruppebesøg, temadage, udflugter og lignende for ældre.

Der kan købes kaffe og kage til fornuftige priser. Smørrebrød kan bestilles efter nærmere aftale. Det er også Madam Blå, der sørger for at lokalerne er pæne, rene og ryddelige, så det er en fornøjelse at besøge gården.

Gøremål

Tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12 arbejder de frivillige med de forskellige gøremål. Et fast punkt er formiddagskaffen, hvor vi hygger os samtidig med, vi hører om ideer og planer for stedet.

Smedene former, svejser og lakerer ting, der anvendes til vedligeholdelse af Tvillingegården eller sælges i butikken. De laver stakit, fransk altan og lignende på bestilling.

Tømrer/-snedkerne hjælper med at vedligeholde alle bygningerne, og de laver mange ting til hus og have, foruden de drejer alskens ting fra skåle til skænkepropper.

Alle de frivillige renoverer og vedligeholder bygningerne, holder rent inde som ude, vedligeholder maskinerne og holder haven og omgivelserne i fineste stand.

Aktiviteter

Mandag eftermiddag hygger “gårdmalerne” sig. Nærmere info ved Aasta Petersen, tlf. 50 90 70 46.

Tirsdag eftermiddag øver Tvillingegårdens musikgruppe. Nærmere info ved Bent Holm, tlf. 22 22 22 62, eller på tvillingegårdenmusik.dk.

Torsdag formiddag spilles der krolf. Nærmere info ved Jytte Mathiesen, tlf. 26 39 96 73.

Torsdag eftermiddag hygger “De kreative Piger” sig. Nærmere info ved Kirsten Christophersen, tlf. 61 16 35 22.

Økonomi

Middelfart Kommune har de seneste år bevilget tilskud fra §18 midlerne. Beløbet dækker udgifter til forsikringer, ejendomsskatter, lys, varme og en mindre del af vedligeholdelsesudgifterne. 

Størstedelen af udgifterne til vedligehold og renovering betales af Venneforeningen, der har indtægter fra besøg og arrangementer. Alle brugerne betaler et mindre beløb for at benytte lokalerne.

Arrangementer

Venneforeningen har flere søndagsarrangementer med underholdning, foredrag, sang og musik. Det er desuden blevet en tradition med friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag, julemarked, højskoledage og Open Air koncert.

Der er terrasser foran stuehuset, stalden og pavillonen, så vi har nogle gode steder at sidde, og det inviterer til at trække frisk luft og måske bare nyde udsigten over de grønne marker og det blå vand i Baaring Vig. Tiden går hurtigt, når du er her, og så får du tilmed noget rart at tænke på bagefter.

Tvillingegården må ikke bruges til privat formål, men kan benyttes af ældreforeninger, plejehjem og ældregrupper til udflugter, møder og lignende.

Ønsker man at booke et arrangement eller et besøg, skal man henvende sig til Kirsten Nielsen, tlf. 24 61 11 87.

Busadgang er ad Kildevangsvej og IKKE Birkevangsvej.

Vil du være frivillig så kontakt: Erik Gram Andersen, tlf. 21 27 19 90.

Der er flere oplysninger på Tvillingegårdens hjemmeside på adressen: www.tvillingegården.dk